Centrum
jazykového vzdělávání MU

Výsledky mezinárodní soutěže v prezentacích

Ve 3. kole mezinárodní soutěže v prezentacích, která se konala 17. dubna 2015 na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK v Praze,  se zahraniční medici LF MU museli vyrovnat s opravdu silnou konkurencí. Přesto si vedli velice úspěšně a vyslechli si od poroty slova chvály a uznání za odbornou i jazykovou úroveň.

S diplomy!       Studenti s profesorkou

 

 

 

 

 

V sekci odborných prezentací obsadily studentky Carolina Shaili (Kypr) a Teresa Ascensao Sa Pinheiro da Costa (Portugalsko) 2. místo s prezentací Tajemství paměti.

Shreyas Mahadeva Iyer (Velká Británie) získal ve stejné sekci čestné uznání s mimořádně náročným tématem Sanskrt a čeština.

Čestné uznání získal také Hammam Jafar ze Saúdské Arábie s aktuálním tématem Ženy v islámské kultuře. V tematické sekci soutěžil s deseti dalšími kandidáty.

Všem studentům reprezentujícím v soutěži  MU gratulujeme!

Veřejná prezentace všech tří prací se bude konat v kampusu během dvou až tří týdnů. O přesném datu a místu vás budeme informovat zde!

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net