Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Čeští velikáni za Rakouska-Uherska (rakouský pohled)

20.3.2019
Centrum jazykového vzdělávání MU (Komenského nám. 220/2, Brno )

Heinz Hans Weiländer, vládní rada, bývalý úřední ředitel, vojenský tlumočník, překladatel, hostující učitel češtiny, českého dějepisu a zeměpisu jak na Jazykovém institutu Rakouské armády, tak i u rakouských vojenských chemiků. S těmi jezdil jako nadporučík, logistik a tlumočník pravidelně 10 let do Vyškova na Moravě, na cvičení s pravými bojovými látkami ve Vojenském výcvikovém prostoru Dědice.

Pan Weiländer připravil cyklus tří přednášek  o významných osobnostech (20 až 22 osob), které pocházely ze zemí Království českého (Čeští velikáni za Rakouska-Uherska), z Rakouska-Uherska a působily tam nebo v jiné zemi, a o zajímavých osobách, které nepocházely ze zemí Českého království, ale přesto tam působily. Jsou jimi politici, spisovatelé, hudebníci, technici, stavitelé, vojáci a jiní. Vedle těchto osob uvádí v 1. části tři světové objekty, které pocházejí z Čech.  Pan Weiländer se zaměřuje na jejich přínos a vztah k Českému království. Ve své první přednášce obsáhne časový úsek od 13. století do konce 19. století.

První přednáška proběhne v rámci předmětu LC_ICUS, neboli Intenzivní kurz češtiny ke studiu na univerzitě.

Přednášky se mohou zúčastnit zájemci z řad studentů i široké veřejnosti.

Čas a místo konání: středa 20. března 2019, 14:00-15:30. Masarykova univerzita, Komenského nám. 2. Místnost bude upřesněna podle počtu přihlášených zájemců.

Vaší pozornosti doporučujeme též přednášku pana Josefa Ernsta.

Přihlašování na jednu či na obě přednášky ZDE.

 

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net