Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět English for Academics I / Angličtina pro akademiky I

24.9.2018
Centrum jazykového vzdělávání MU (Komenského nám. 220/2, Brno )

Kurz představuje podporu všem akademikům vyučujícím své odborné předměty v anglickém jazyce, kteří by se rádi pravidelně zdokonalovali v angličtině zaměřené na akademické prostředí. Kurz bude rovnoměrně zaměřen na všechny jazykové dovednosti (mluvení, psaní, čtení, poslech, gramatiku a slovní zásobu), přičemž konkrétní náplň bude zohledňovat potřeby skupiny.

 

Registrační formulář: https://goo.gl/forms/PHJCLFw22rD8fiXC2

Zahájení: v týdnu od 24. 9. 2018, přesné datum bude upřesněno

Místo: Jazyková studovna CJV (Komenského nám. 2).

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net