Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Flipped Classroom

11.4.2019
Centrum jazykového vzdělávání MU (Komenského nám. 220/2, Brno )

Využitie metódy Flipped Classroom pri výučbe angličtiny na vysokých školách

 

Čas a místo konání: 11. 4. 2019 od 15 hod., Komenského nám. 2 , místnost bude upřesněna podle počtu přihlášených

Registrační formulář

Anotace:

Využívanie technológií ako neoddeliteľnej súčasti novodobého vzdelávacieho systému nabáda pedagógov prehodnotiť  tradičný štýl vyučovania a zamerať sa na interaktívnejšiu formu výučby orientovanú na potreby študenta. Workshop bude venovaný problematike vyučovacej metódy flipped classroom, ktorá spája výhody tradičného vzdelávania (spätná väzba v reálnom čase) a online výučby (flexibilita a sloboda študenta), pričom jej podstata spočíva vo výmene aktivít vykonávaných v škole a doma. Cieľom workshopu bude predstaviť aplikáciu tejto metódy pri výučbe odbornej angličtiny na Technickej univerzite v Košiciach a informovať o výsledkoch analýzy dát získaných z dotazníkového prieskumu súvisiaceho s názormi a skúsenosťami študentov.

 

Lektorky:

Mgr. Henrieta Kožaríková, PhD. a Mgr. Viktória Vráželová, PhD.

Katedra jazykov Technickej univerzity v Košiciach

 

 

 

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net