Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Moderace testových položek

28.6.2018
Univerzitní kampus Bohunice (Kamenice 753/5, Brno )

Lektorka: Eva Složilová (eslozilova@sci.muni.cz)

Seminář je určen vyučujícím, kteří nastoupili na CJV pro skončení projektu IMPACT, a pro všechny, kteří si chtějí připomenout, co se již dříve naučili.

Program seminářů:

ZMĚNA: 19. 4. 2018 SERRJ – Obeznámení se s deskriptory Rámce pro receptivní a produktivní dovednosti

3. 5. 2018 Fáze vývoje testu – Typy testů, fáze vývoje testu. Testové specifikace pro receptivní dovednosti

31. 5. 2018 Tvorba testových položek – Seminář zaměřený na praktické aspekty tvorby testových položek (podle zájmu jednotlivých oddělení bude zaměřen na angličtinu, popř.  i ostatní jazyky)

28. 6. 2018 Moderace testových položek – Prakticky zaměřený seminář, v němž proběhnou společné fáze moderace testových položek

REGISTRACE

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net