Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Přípravný kurz na mezinárodní zkoušku ze španělštiny DELE B2

26.3.2014 — 21.5.2014

 Centrum jazykového vzdělávání MU pořádá přípravný kurz na mezinárodní zkoušku ze španělštiny DELE pro úroveň B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Kurz je nabízen jak studentům MU, tak i široké veřejnosti.

Cílem kurzu je seznámit kandidáty se strukturou testu a studijními strategiemi pro úspěšné složení zkoušky včetně časového limitu, procvičit všechny části testu (písemné i ústní), procvičování idiomatických vazeb, shrnutí základních gramatických a lexikálních jevů úrovně B2.

Termín konání: 26. března – 21.května 2014
Vyučovací den:  středa, vždy od 17.00 – 19.30 hod

Místo konání:  Centrum jazykového vzdělávání MU, Brno, Komenského nám.2, Jazyková studovna (1.patro)

Zápis začíná 10. února 2014           

Poslední termín přihlášení a zaplacení:  24. března 2014

Cena: 2 900,- Kč               
Cena zahrnuje přímou výuku  27 vyučovacích hodin a veškerý výukový materiál včetně prezentací a doplňkových cvičení.

Přihlásit se na kurz můžete prostřednictvím Obchodního centra Informačního systému MU (přihlašovací formulář se připravuje).

Dotazy k zápisu a k platbě: vondrackova@rect.muni.cz,
Dotazy k organizaci a náplni kurzu: zvackova@rect.muni.cz

 

Doplňující informace:
Kurz se pořádá od roku 2006, úspěšnost absolventů kurzu u zkoušky je 90%.
Kurz se koná při minimálním počtu účastníků 7, maximální počet je 14 studentů ve skupině.
Možná registrace ke zkoušce prostřednictvím CJV MU s 10% slevou z ceny zkoušky.
Více informací ke zkoušce na www.praga.cervantes.es.

 

 

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net