Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Informativní schůzka učitelů CJV MU k projektu OP VVV

30.3.2017
Centrum jazykového vzdělávání MU (Komenského nám. 220/2, Brno )

Jde o projekt na zajištění podpory vyučujícím-nejazykářům, kteří na MU učí své předměty v angličtině (potažmo v jiných jazycích). Schůzku povede Libor Štěpánek. Předpokládaný závěr v 15:40.

Zájemci z řad učitelů CJV MU se nahlásí na e-mail marta.rybickova@cjv.muni.cz do úterý 28. 3. 2017.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net