Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Setkání Centra jazykového vzdělávání 2013

20.6.2013

Dne 20. června 2013 proběhne v aule na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno setkání zaměstnanců CJV.

9:30-10:00 prezence

10:00-14:00 hlavní program

Kromě prezentací a příspěvků jednotlivých oddělení bude součástí programu také workshop, zaměřený na pomoc s řešením běžných pracovních či profesních otázek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net