Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Setkání skupiny Aktivity ve výuce: Jak ve výuce využít technologie

Pro učitele Čtvrtky CJV

Termín: 4.5.2017 od 15:00

Místo konání: Přírodovědecká fakulta MU (Kotlářská 267/2, Brno)

Učebna J1 na PřF, Kotlářská 2

Tentokráte se sejdeme s nápady pro využití aplikací   Google Classroom + další Google aplikace, Quizlet

Registrace

Kontaktní osoby: Štěpánka Bilová, bilova@law.muni.cz, Radim Herout 74492@mail.muni.cz

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net