Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Standardizované testování a hodnocení studentů na CJV

19.4.2018
Centrum jazykového vzdělávání MU (Komenského nám. 220/2, Brno )

POZOR ZMĚNA (aktualizováno 16. 4.): Seminář plánovaný na 5. 4. 2018 byl přesunut na 19. 4., 14:00-17:30, oddělení CJV na Přírodovědecké fakultě na Kotlářské, učebna číslo J-2. Děkujeme za pochopení.

**********************

Semináře budou probíhat v měsíčních intervalech vždy ve čtvrtek 14.00-17:30 na Komenského nám. 2, učebna 409 (přes dvůr do 4. patra).

Lektorka: Eva Složilová (eslozilova@sci.muni.cz)

Seminář je určen vyučujícím, kteří nastoupili na CJV pro skončení projektu IMPACT, a pro všechny, kteří si chtějí připomenout, co se již dříve naučili.

Program seminářů:

ZMĚNA: 19. 4. 2018 SERRJ – Obeznámení se s deskriptory Rámce pro receptivní a produktivní dovednosti

3. 5. 2018 Fáze vývoje testu – Typy testů, fáze vývoje testu. Testové specifikace pro receptivní dovednosti

31. 5. 2018 Tvorba testových položek – Seminář zaměřený na praktické aspekty tvorby testových položek (podle zájmu jednotlivých oddělení bude zaměřen na angličtinu, popř.  i ostatní jazyky)

28. 6. 2018 Moderace testových položek – Prakticky zaměřený seminář, v němž proběhnou společné fáze moderace testových položek

REGISTRACE

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net