Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Wikipedie a jazyky na ní

24.11.2016
Centrum jazykového vzdělávání MU (Komenského nám. 220/2, Brno )

Místo konání: Jazyková studovna CJV MU (KOM 213)

Internetová encyklopedie Wikipedie je nejpoužívanější elektronické referenční dílo na internetu a největší encyklopedii v lidských dějinách – a to přesto, ale možná právě proto, že ji na dobrovolnickém základě vytvářejí sami čtenáři. O tom, jak Wikipedie vznikla, jak a proč může fungovat, ale také o jejím využívání na školách a konkrétně na Masarykově univerzitě promluví ve své přednášce Marek Blahuš. Jako polyglot vyzdvihne rovněž mnohojazyčný charakter Wikipedie, který učitelům jazyků otevírá cesty k zajímavým možným zapojením této encyklopedie i do jejich vlastní výuky či výzkumu.

wm_cz_2015_marek_blahusPřednášející: Mgr. Marek Blahuš (* 1986) je absolvent zpracování přirozeného jazyka na FI MU. Pracuje jako technik v Centru jazykového vzdělávání MU a od od února 2015 působí na MU rovněž jako první český wikipedista rezident. Wikipedii edituje od roku 2004, je správcem jejích verzí v češtině a v esperantu a v současnosti se stále více věnuje i její technické a organizační podpoře a obecněji též propagaci svobodné tvorby mezi univerzitní i širokou veřejností.

Registrační formulář

Kontakt: marek.blahus@cjv.muni.cz

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net