Centrum
jazykového vzdělávání MU

Cena za absolventské práce v HR putuje na CJV

 

Se svou diplomovou prací se 29. října zúčastnila soutěže Národní cena absolventských prací v HR Mgr. Lenka Pešková, vedoucí sektertariátu a personalistka na CJV.

Její práci s titulem Vzdělávací potřeby akademických pracovníků centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity porota ocenila stříbrnou příčkou v kategorii magisterských prací.

Národní cena absolventských prací z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů je unikátní projekt, který je zaměřen na bakalářské a diplomové práce. Jeho cílem je podpořit zájem veřejnosti o studium oborů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Kolegyni Lence Peškové gratulujeme k úspěchu!

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net