Centrum
jazykového vzdělávání MU

Připravte se na zkoušku DELE ze španělštiny s CJV

 

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity pořádá přípravné kurzy na mezinárodní zkoušku ze španělštiny DELE, pro úroveň C1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky, jak pro studenty MU tak pro širokou veřejnost. Kurzy jsou určeny i zájemcům, kteří si chtějí udržet či zlepšit svoji jazykovou úroveň a ke zkoušce se hlásit nechtějí. Kurz objednávejte ZDE.

DELE C1

Termín konání: 1. října – 19. listopadu 2015
Vyučovací den: čtvrtek 17.00 – 19.30 hod
Místo konání: Centrum jazykového vzdělávání (CJV) MU, Brno, Komenského nám.2, Jazyková studovna (1.patro)

Cena: 3 500,- Kč (výuka i s rodilou mluvčí)
Cena zahrnuje přímou výuku 24 vyučovacích hodin a veškerý výukový materiál včetně prezentací a doplňkových cvičení.

Cílem kurzu je seznámit kandidáty se strukturou testu a studijními strategiemi pro úspěšné složení zkoušky včetně časového limitu, procvičit všechny části testu (písemné i ústní).

Kurz se koná při minimálním počtu účastníků 6, maximální počet je 12 studentů ve skupině.

 

Přihlašování a organizace kurzu:

Zápis začíná 1. 9. 2015

Poslední termín přihlášení a zaplacení: 28. 9. 2015
Registrace a platba v Obchodním centru

Dotazy k zápisu a k platbě: vondrackova@rect.muni.cz
Dotazy k organizaci a náplni kurzu: zvackova@rect.muni.cz

Kurz se pořádá od roku 2006, úspěšnost absolventů kurzu u zkoušky je 90%!
Možná registrace ke zkoušce prostřednictvím CJV MU s 10% slevou z ceny zkoušky.

Více informací ke zkoušce samotné, která se koná v Brně 21. 11. 2015, naleznete ZDE.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net