Centrum
jazykového vzdělávání MU

EQUAL - Manuál výuky češtiny pro žadatele o mezinárodní ochranu

Centrum jazykového vzdělávaní MU se roku 2004 stalo odborným garantem pro poskytováni kurzů českého jazyka pro azylanty. V roce 2005 navázalo na tuto činnost účastí v projektech Programu iniciativy Společenství EQUAL. V projektu Proč mají zůstat stranou? – komplexní posílení a využití pracovního potenciálu žadatelů o azyl (2005-2008) spolupracovalo CJV s Konsorciem nevládních organizací pracujících s uprchlíky v České republice a bylo garantem tvorby materiálů pro výuku českého jazyka žadatelů o azyl a konzultantem pro výuku angličtiny. V roce 2008 byl publikován rozsáhlý čtyřdílný výukový materiál pro výuku češtiny pro žadatele o mezinárodní ochranu.

Manuál 1 — První týdny s českým jazykem

Titulní strana manuálu 1

 

Manuál 2a — Chceme si porozumět a domluvit se

Titulní strana manuálu 2

 

Manuál 2b — Chceme si porozumět a domluvit se

Titulní strana manuálu 2

 

Manuál 3 — Připravujeme se na novou práci

Titulní strana manuálu 2

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net