Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Kurz Johna Morgana pro doktorandy

Lektor John Morgan, Brno, 23. 5. 2013, kurz pro studenty doktorského programu

 

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net