Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Language Centres in Higher Education 2015 - part 1

International Conference 2015: Language Centres in Higher Education, January 15-17, Brno

 

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net