Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Noc vědců 2015

CJV na Noci vědců 2015 v pátek 25. září od 18:00 do 24:00 na Přírodovědecké fakultě MU

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net