Centrum
jazykového vzdělávání MU

INTENZIVNÍ KURZ ANGLICKÉ GRAMATIKY

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity pořádá Intenzivní kurz anglické gramatiky.
Cílem kurzu je zopakovat si a doplnit znalosti gramatiky na úroveň B1+ – B2, aby se student mohl zapojit do výuky a věnovat se studiu odborného a akademického jazyka. Kurz je určen především těm, kteří si ještě před začátkem studia potřebují utřídit svoje znalosti. Výklad je doplněn řadou praktických cvičení a testů. Kurz je otevřen i zaměstnancům MU a zájemcům z řad veřejnosti.

KDY: 5. 9. – 9. 9. 2016

ROZSAH:  20h za týden, 2 x 90 min denně

ČASOVÝ ROZVRH:  14 – 15:30h, 15:45 – 17:15h

KDE: Fakulta informatiky MU, Botanická 68a

PRO KOHO: cílovou skupinou jsou studenti všech fakult MU bez rozdílu, zaměstnanci MU a zájemci z řad veřejnosti jsou vítáni.

VYUČUJÍCÍ: PhDr. Ivana Tulajová

REGISTRACE: zde

CENA: 2 500,-

ÚHRADA KURZOVNÉHO: Obchodní centrum MU

KONTAKT: Mgr. Zuzana Janoušková, zuzana.janouskova@cjv.muni.cz

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net