Centrum
jazykového vzdělávání MU

INTENZIVNÍ PŘÍPRAVNÝ KURZ FRANCOUZŠTINY

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity pořádá dvoutýdenní přípravný kurz francouzštiny na úrovni B1+. Jeho cílem je připravit studenty tak, aby se  následně mohli v povinných kurzech nabízených CJV  soustředit především na rozvoj akademických dovedností ve francouzštině a osvojování si odborného jazyka. Kurz je veden velmi prakticky s ohledem na stav znalostí účastníků.

V prvním týdnu se drillovým způsobem věnujeme gramatice: na začátku je stručně připomenuta či dovysvětlena konkrétní gramatická matérie, která se následně intenzivně procvičuje na sériích cvičení za účelem upevnění a zautomatizování struktur.

 

Týden druhý je věnován „konverzaci“. Jeho cílem je účastníky rozmluvit, zbavit je ostychu v mluveném projevu a rozvinout jejich aktivní slovní zásobu.

KDY:  5. 16. září 2016 (pět dní v týdnu, každé dopoledne 2x 90 minut)

KDE: v centru Brna (učebna v budově MU na Komenského náměstí 2; mapa)

PRO KOHO: cílovou skupinou jsou studenti všech fakult MU bez rozdílu

VYUČUJÍCÍ:

 • Mgr. Marie Červenková, Ph.D.
 • Mgr. Daniela Veškrnová
 • Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.

ČASOVÝ ROZVRH:  9-10:30h, 11-12:30h

OSNOVA 1. TÝDNE:

 1. oblast slovesa – od připomenutí slovesných tříd, vymezení podskupin nepravidelných sloves až po základní časy a mody (passé composé, imparfait, futur, conditionnel, subjonctif)
 2. členy, zájmenné předměty a zájmenná příslovce, přivlastňovací a vztažná zájmena
 3. vyjádření času a prostoru – předložky a předložkové výrazy, příslovce

POSTUP PRÁCE 2. TÝDNE:

 • práce s obrazovými, textovými a audiovizuálními podněty
 • přístupná a aktuální témata, o nichž se dobře mluví
 • diskuse ve dvojicích a ve skupinách
 • citlivý přístup k osobním blokům a zvláštnostem

REGISTRACE: zde

CENA a ÚHRADA KURZOVNÉHO:
Studenti mají možnost zúčastnit se celého kurzu – gramatické i konverzační části, nebo se přihlásit jen na jednu z nich.

Celý kurz

 • 5 200 Kč (platí při objednání do 16. 8. 2016 a včasné úhradě)
 • 5 400 Kč (platí při objednání do 4. 9. 2016)

Část kurzu – gramatika / konverzace

 • 2 800 Kč (platí při objednání do 16. 8. 2016 a včasné úhradě)
 • 3 000 Kč (platí při objednání do 4. 9. 2016)

Úhrada kurzovného v Obchodním centru MU

KONTAKT: Mgr. Zuzana Janoušková, zuzana.janouskova@cjv.muni.cz

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net