Centrum
jazykového vzdělávání MU

Jazykové požadavky na studenty MU

Studenti Masarykovy univerzity musí během studia prokázat minimální úroveň znalosti cizího jazyka, která se liší pro jednotlivé typy studia (bakalářské, magisterské a doktorské studium).

Tyto úrovně vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Podrobnou charakteristiku požadovaných kompetencí v oblasti akademického a odborného jazyka studentů MU naleznete zde.

Formu prokázání znalostí (nejčastěji zkouška), rozsah povinné výuky či počet požadovaných cizích jazyků si stanovují fakulty pro jednotlivé obory individuálně.

Hlavními vyučovanými jazyky jsou angličtina, francouzština, němčina, španělština a ruština.

 

Jazykové požadavky platné pro jednotlivé fakulty:

 

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net