Centrum
jazykového vzdělávání MU

Knihovna CJV

Knihovna Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity je umístěna v jazykové studovně (učebna 213) na Komenského nám. 2 v Brně. Správcem knihovny je PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. (marta.rybickova@cjv.muni.cz).

Na internetu lze prohledávat katalog knihovny CJV MU.

Níže pro inspiraci zobrazujeme pět nejnovějších položek přidaných do knihovny:

Na starých webových stránkách CJV MU se dosud nachází neaktualizovaný starý katalog.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net