Centrum
jazykového vzdělávání MU

Knihovna CJV

Knihovna CJV MU je umístěna v jazykové studovně na Komenského nám. 2 v Brně. Na internetu lze prohledávat katalog knihovny. Lze také používat starý katalog, i když už není aktualizován. Knihovnu spravuje PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. (marta.rybickova@cjv.muni.cz).

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net