Centrum
jazykového vzdělávání MU

KOMERČNÍ AKTIVITY

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity nabízí jazykové kurzy pro studenty a zaměstnance MU, i širokou veřejnost. Součástí naší nabídky služeb je i jazykové poradenství pro studenty, zaměstnance i pracoviště MU.

 

LETNÍ ŠKOLY

Nabízíme letní školy pro studenty a širokou veřejnost.

 

KOMERČNÍ KURZY

Nabízíme kurzy akademických dovedností pro pedagogy, přípravu na mezinárodní zkoušky, češtinu pro cizince, i jazykové kurzy pro studenty a širokou veřejnost.

 

JAZYKOVÉ PORADENSTVÍ

Pro jednotlivá pracoviště MU jsme schopni zajistit překlady a korektury textů v široké škále jazyků. Studenti a zaměstnanci MU mohou využít jazykové konzultace a službu Writing clinique. Pro více informací kontaktujte koordinátora komerčních aktivit na CJV (koordinator@cjv.muni.cz).

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net