Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference CJV

IATEFL Local Event 2018

Teacher’s Role in Developing Language Learner Autonomy

21.–22. září 2018, Brno, místo konání bude upřesněno

International Association of Teachers of English as a Foreign Language 

FIESOLE Group Symposium 2018

Learning Technology and Communication in Higher Education

19.–20. března 2018, Brno, místo konání bude upřesněno

European University Institute, FIESOLE Group 

EULETA Workshop 2017

Enhancement of Writing Skills in Legal Contexts

23. září 2017, Brno, Komenského nám. 2

organizace EULETA


 

Klíč k češtině jako cizímu jazyku 2015

banner

9.–10. září 2015, Brno, Univerzitní kampus MU

konference projektu CZKey


banner_final_pro web slide

 

Language Centres in Higher Education 2015

Sharing Innovations, Research, Methodology and Best Practices

15.–17. ledna 2015, Brno, budova FSS MU

konference projektu IMPACT


 

Latinitas-medica-logo

Latinitas Medica 2014

Sdílení zkušeností a inovace ve výuce latinsko-řecké lékařské terminologie / Dějiny jazyka medicíny

30.–31. ledna 2014, Brno, prostory Kanceláře veřejného ochránce práv

konference Centra jazykového vzdělávání a jeho oddělení na LF

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net