Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference CJV

Klíč k češtině jako cizímu jazyku 2015banner

9. – 10. září 2015, Brno, Univerzitní kampus MU

konference projektu CZKey

banner_final_pro web slide

 

Language Centres in Higher Education 2015

Sharing Innovations, Research, Methodology and Best Practices

15. – 17. ledna 2015, Brno, budova FSS MU

konference projektu IMPACT

 

Latinitas-medica-logo

Latinitas Medica 2014

Sdílení zkušeností a inovace ve výuce latinsko-řecké lékařské terminologie / Dějiny jazyka medicíny

30.-31. ledna 2014, Brno, prostory Kanceláře veřejného ochránce práv

konference Centra jazykového vzdělávání a jeho oddělení na LF

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net