Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference projektu CZKey

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity pořádalo ve dnech 9.-10. září 2015 mezinárodní konferenci

KLÍČ K ČEŠTINĚ JAKO CIZÍMU JAZYKU

Konference představila češtinu pro cizince jako dynamicky se rozvíjející obor bohemistiky a poskytla platformu pro výměnu či sdílení zkušeností z didaktického i odborného hlediska.

 

 ZVEŘEJNĚNÉ VIDEOZÁZNAMY PŘEDNÁŠEK 

(autoři několika málo přednášek povolili zpřístupnit videozáznam pouze účastníkům konference po zadání hesla rozeslaného e-mailem; jde o přednášky těchto autorů: Jitka HelmichováŠárka Blažková-SršňováPetra BulejčíkováHubert Hrdlička & Ludmila Koláčková)

 

PUBLIKOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Příspěvky budou publikovány v časopise CASALC Review. Pokyny pro autory příspěvků (CASALCR-pokyny)
Zasílání příspěvků k publikování je možné do 15. 12. 2015  na adresu konf.cjv@rect.muni.cz

 

 

FOTOGALERIE

PŘEDNÁŠKY ZVANÝCH HOSTŮ

PROGRAM KONFERENCE

RÁMCOVÝ
► DETAILNÍ PROGRAM (PDF) – aktualizováno 4. 9. 2015

 

PRAKTICKÉ INFORMACE

VĚDECKÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

 

Tematické okruhy:
► 1. Metodika, testování a inovace v oboru čeština jako cizí jazyk
► 2. Profesní čeština (jazyk pro specifické účely)
► 3. Čeština z druhé strany (očima studentů a odborníků z praxe)

Forma příspěvků:

► prezentace (30 minut; 20 minut prezentace a 10 minut diskuse)
► workshop (45 nebo 60 minut)

Jazyk:

► Oficiálním jazykem konference je čeština. Příspěvky je možné přednést i v anglickém nebo německém jazyce.

Termíny:

► Vyhlášení Call for Papers: 2. 4. 2015 (PDF)
► Termín na odevzdání abstraktů: UZAVŘENO (30. 6. 2015: druhá výzva)
► Potvrzení přijetí abstraktu:  UZAVŘENO (20. 7. 2015)
► Registrace na konferenci: UZAVŘENO (30. 7. 2015)
► Zasílání příspěvků k publikování je možné do 15. 12. 2015  na adresu konf.cjv@rect.muni.cz Pokyny pro autory příspěvků (PDF)

 

 

Registrace:

► Přihláška s příspěvkem: UZAVŘENO
► Registrace na konferenci: UZAVŘENO

Ke stažení:

► Call for Papers (PDF)
► Plakát konference  (PDF)
► Konferenční brožura (PDF)


Kontakt:

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity
Komenského nám. 2, 602 00 Brno
Telefon: +420 549 497 520
E-mail: konf.cjv@rect.muni.cz
Web: https://konference.cjv.muni.cz/czkey

 

119454_eu_flag_llp_en-01Konference je pořádána v rámci mezinárodního projektu CZKey
financovaného s podporou Programu
celoživotního učení.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net