Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

Obecný jazyk vs. odborný ekonomický diskurz – ostrý řez nebo plynulé continuum?

 
Veronika Camacho
 

Mgr. Veronika De Azevedo Camacho vyučuje odborný jazyk na Centru jazykového vzdělávání (MU) se zaměřením na ekonomickou a právnickou španělštinu. Této tematice se věnuje také v rámci výuky v magisterském programu pro tlumočníky a překladatele na Filozofické fakultě MU, dále také v kurzu pro budoucí soudní tlumočníky a překladatele, který koordinuje a vyučuje na Právnické fakultě MU. V neposlední řadě se na problematiku odborné ekonomické španělštiny aktuálně zaměřuje ve své disertační práci.

Práce s odborným textem je nedílnou součástí výuky ekonomického jazyka. Aby bylo možné kvalitně se zdrojovými texty pracovat, je důležité položit si otázku, kde končí obecný a kde začíná odborný diskurz. Na rozdíl od čistě lexikologického hlediska, které sleduje především výskyt a četnost terminologie v textu, při výuce je potřeba brát v potaz i další faktory, a to socio-diskurzivní (typ autora a příjemce a následně stupeň odbornosti textu; platforma a médium, pro které text vzniká), textologické (typologie textů), kognitivní, gramatické a pragmatické (záměr textu, implicitní či explicitní persuaze a s tím spojená i ideologie textu). Na základě těchto hledisek je možné stanovit jaký typ textu je vhodný a atraktivní pro výuku a plně využít diverzity, která se nabízí. Cílem příspěvku je nabídnout možné tipy, jak vhodně využít princip graduality odborných textů (texty vysoce odborné, poloodborné a populárně vědecké) při výuce a motivovat tak studenty k proaktivnímu přístupu při zpracování odborné slovní zásoby.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net