Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

Rozvoj jazykových dovedností na pozadí ekonomických zpráv

 
Silvie Bilková
 

Silvie Bilková vyučuje odbornou angličtinu na Centru jazykového vzdělávání (MU). Zaměřuje se na tvořivý přístup k výuce s důrazem na rozvoj tvořivého a kritického myšlení. Přestože se v seminářích zabývá zejména ekonomickou angličtinou, snaží se zahrnovat i ukázky z oblasti kultury cílového jazyka, zejména filmů, hudby a kreslených seriálů.  

Umět se orientovat v současném ekonomickém dění, vědět, jak si stojí česká ekonomika v porovnání se světovou, jak se vyvíjí, zajímat se jaké jsou trendy v podnikání, jaká je aktuální míra nezaměstnanosti, jak velký je schválený rozpočet na příští rok a mnoho jiného, by mělo být nedílnou součástí profilu studenta každé ekonomické fakulty. Jak „být v obraze“ a umět to vyjádřit anglicky je cílem aktivity zvané Business news, v rámci které studenti prezentují krátké zprávy z ekonomické oblasti. Během workshopu budou představeny různé způsoby prezentace těchto zpráv a aktivit s nimi spojených. Důraz při prezentacích a následných aktivitách je kladen na to, aby byl aktivní nejen prezentující těchto zpráv ale i jeho posluchači.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net