Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

Analýza potřeb studentů odborného francouzského jazyka – příklad studentů oboru MFTAP

 
Hana Delalande
 

Hana Delalande je vyučující odborného francouzského jazyka ve studijním programu Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (od roku 2012) a doktorandka programu Specializace v pedagogice – Didaktika cizího jazyka (od 2017). Téma disertační práce : Interkulturní komunikační kompetence v odborné francouzštině Specializace v problematice interkulturní komunikační kompetence, studijní i pracovní mezinárodní mobility a používání francouzského jazyka v pracovním prostředí. Publikační činnost a mezinárodní konference v této oblasti (2017, 2018, 2019)

Již od doby komunikačního přístupu vyučující cizích jazyků plní roli toho, kdo analyzuje potřeby jazykového vzdělávání studentů a výuku přizpůsobuje na základě strategií učení, cílů a potřeb studentů (Richards & Rodgers, 2014, s. 99), což v kontextu výuky odborného – ekonomického cizího jazyka na vysokých školách platí dvojnásob. Aby výuka mohla být efektivní, je třeba se soustředit na to, co absolventi v pracovním prostředí konkrétně potřebují, do jakých situací se dostávají ve formální i neformální komunikaci, ať už s kolegy nebo zákazníky. Propojení univerzitního vzdělávání a trhu práce a hledání konkrétních vzdělávacích potřeb studentů na základě jejich zkušeností z pracovního prostředí zdůrazňují taktéž odborné studie z posledních let (Dvořáková, 2018; Guerrero Angulo, 2009; Pégaz-Paquet, 2016; Trofin, 2018). V příspěvku představím kontext právě probíhajícího disertačního výzkumu, jehož cílem je zmapovat náplň pracovních stáží českých stážistů ve francouzských institucích veřejné správy a identifikovat komunikační situace, do kterých se studenti během stáží dostávají a úlohy, které musí řešit. Na základě analýzy pilotních rozhovorů se studenty navazujícího francouzsko-českého magisterského programu Veřejná správa (Administration Publique) ESF MU – stážisty, které byly realizovány v prosinci 2018 bezprostředně po ukončení pracovní stáže ve francouzském městě Rennes, byly identifikovány problematické situace a okruhy. V příspěvku se zamyslím nad možnostmi zefektivnění přípravy na stáže a představím další kroky probíhajícího disertačního výzkumu.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net