Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

Využitie Web 2.0 aplikácií vo výučbe cudzích jazykov

 
Eva Stradiotová
 

PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. je odborný asistent na na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vo výskume sa zameriava na využívanie technológií vo výučbe jazykov. Je hlavným koordinátorom v projekte KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky): Vplyv webovej aplikácie audioblog na rozvoj jazykových zručností počúvanie s porozumením a rozprávanie vo výučbe cudzích jazykov. Je členkou redakčnej rady časopisu Forum of Foreign Languages, Political Science and International Relations.

Informačné a komunikačné technológie (IKT) sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou nielen profesionálneho života, ale aj súkromného. V dnešnej dobe si ťažko predstavíme živote bez mobilných telefónov, počítačov, internetu, a ďalších technických vymožeností, ktoré máme vďaka vývoju IKT k dispozícii. Vývoj IKT prináša nielen nové technické vymoženosti, ale aj pokles cien starších technológií, ktoré sa tým stávajú dostupné širokej verejnosti. Vzhľadom na tento vývoj IKT je prirodzené, že sa očakáva, že sa budú vo väčšej miere využívať aj vo vzdelávacom procese, kde ich cieľom nie je nahradiť učiteľa alebo tútora. Ich cieľom je motivovať študentov k štúdiu jazykov, umožniť učiteľom pripraviť si zaujímavé študijné materiály, sprístupniť autentické materiály, sprostredkovať autentické publikum, rozvíjať digitálnu gramotnosť. V príspevku sa zameriavame na web 2.0, ktorého súčasťou sú webové aplikácie ako sú weblogy, audioblogy a podcasty a možnosti ich využitia vo výučbe cudzích jazyk. Výhodou týchto webových aplikácií je, že väčšina užívateľov internetu sa s blogmi už stretla a väčšinou sú zadarmo, pokiaľ si vystačíme so základnými funkciami. Vytváranie a publikovanie na blogoch zvládne každý užívateľ, aj ten, ktorý si myslí, že nie je technicky zdatný. Prostredníctvom týchto webových aplikácií môžeme študentom sprostredkovať učebné materiály, môžu slúžiť ako platforma pre diskusiu. Študenti môžu na blogoch publikovať svoje príspevky a vytvoria si tak vlastné portfólio príspevkov, ktoré je archivované. Blog môže slúžiť aj ako triedny časopis alebo nástenka.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net