Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

Příprava studentů ekonomických oborů na Erasmus pobyt ve Francii: analýza potřeb

 
Marie Červenková, Hana Delalande
 

Hana Delalande je vyučující odborného francouzského jazyka ve studijním programu Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (od roku 2012) a doktorandka programu Specializace v pedagogice – Didaktika cizího jazyka (od 2017). Téma disertační práce : Interkulturní komunikační kompetence v odborné francouzštině Specializace v problematice interkulturní komunikační kompetence, studijní i pracovní mezinárodní mobility a používání francouzského jazyka v pracovním prostředí. Publikační činnost a mezinárodní konference v této oblasti (2017, 2018, 2019). Marie Červenková pracuje jako odborná asistentka v Centru jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde vyučuje odbornou francouzštinu. Oblastí jejího zájmu je problematika výuky odborného cizího jazyka v terciárním vzdělávání a didaktické a metodologické otázky s ní spojené (blended-learning, flipped class, výuka slovní zásoby, rozvoj interkulturní kompetence).

Poster se zaměřuje na analýzu potřeb studentů vysokoškolských ekonomických oborů při jejich přípravě na studijní pobyt Erasmus ve Francii. Hlavním zdrojem pro tuto analýzu byly pilotní rozhovory se studenty ESF MUNI (realizované po jejich návratu ze studijního pobytu v JS 2019) a rozhovory s francouzskými studenty Erasmus v ČR (realizované před návratem do Francie). Na základě poznatků a zkušeností studentů z pilotního šetření byly identifikovány hlavní tematické okruhy, problematické oblasti a analyzovány potřeby pro rozvoj jazykové, komunikační i interkulturní kompetence budoucích Erasmus studentů před odjezdem na stáž.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net