Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

Příprava studentů ekonomických oborů na Erasmus pobyt ve Francii: analýza potřeb

 
Marie Červenková, Hana Delalande
 

Hana Delalande je vyučující odborného francouzského jazyka ve studijním programu Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (od roku 2012) a doktorandka programu Specializace v pedagogice – Didaktika cizího jazyka (od 2017). Téma disertační práce : Interkulturní komunikační kompetence v odborné francouzštině Specializace v problematice interkulturní komunikační kompetence, studijní i pracovní mezinárodní mobility a používání francouzského jazyka v pracovním prostředí. Publikační činnost a mezinárodní konference v této oblasti (2017, 2018, 2019). Marie Červenková pracuje jako odborná asistentka v Centru jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde vyučuje odbornou francouzštinu. Oblastí jejího zájmu je problematika výuky odborného cizího jazyka v terciárním vzdělávání a didaktické a metodologické otázky s ní spojené (blended-learning, flipped class, výuka slovní zásoby, rozvoj interkulturní kompetence).

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net