Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

Asistenti ve výuce odborného jazyka

 
Monika Ševečková
 

Monika Ševečková je absolventka FF UK a FF MU, absolvovala stáže ve Finsku, Německu, Polsku, Litvě, Lotyšsku, Turecku, Bulharsku, Rusku, Bělorusku a na Ukrajině. Odborná asistentka CJV MU. Zabývá se translatologií, lingvokulturologií, etnolingvistikou, didaktikou, otázkami kreativity a bilingvismu. Ve výuce se věnuje tématům materiální a duchovní kultury Slovanů, frazeologie a hovorového jazyka, odborné a akademické ruštiny.

Příspěvek se zaměřuje na roli asistentů (rodilých mluvčích) ve výuce odborného jazyka a klade si za cíl vysvětlit vazby mezi lektorem, asistentem a studenty. Výzkum popisuje možnosti tandemové výuky a různé faktory, které mají vliv na vyučovací styly na jedné straně a motivaci na straně druhé. Hlavním zjištěním je důležitost spolupráce s rodilými mluvčími a jejich nezaměnitelná role kvůli předávání jazykových i interkulturních znalostí.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net