Centrum
jazykového vzdělávání MU

Exploring Language for Specific Purposes in Business and Economics at Tertiary Level

Czech version

 
Language Centre of Masaryk University

has the honour to invite language teachers and professionals specialising in teaching business English, German, French, Spanish and Russian to an international conference focusing on
 

Exploring Language for Specific Purposes in Business and Economics at Tertiary Level

held in Brno, Faculty of Economics and Administration, on 6 September 2019.
 

The aim of the conference is to bring together professionals from amongst LSP teachers of English, German, French, Spanish and Russian at tertiary education institutions in the Czech Republic and neighbouring countries in order to share knowledge and experience, and examine the latest trends in teaching LSP. We hope to establish a platform for in-depth discussions ranging from the role of business language teachers of millennial students, through methods and techniques that shape the modern classroom to material design and assessment tools.

 

Photogallery

 

Date of conference
6 September 2019

Conference venue
Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, Lipová 41a, Brno, Czech Republic

📌 Map (pdf)

 

We welcome presentations, workshops and posters in the following areas of LSP:

  • teaching business English, German, French, Spanish and Russian
  • methodology
  • material design
  • course design
  • evaluation and assessment
  • new trends in teaching LSP

 
The official languages of the conference are English and Czech.

 

Important dates

To participate actively in the form of presentations, workshops or poster presentations, please send an abstract of 200–300 words, including a short bionote with registration. The deadline to apply is 15 May 2019. Presentations should be 20 minutes long with 10 minutes of ensuing discussion; workshops will last 45 minutes. Papers based on presentations will be subject to a peer-review process and selected contributions published in CASALC Review.

Deadline for abstract submission and early bird registration extended to 20 May 2019

 

Conference program

Friday 6 September 2019

8.45–9.30 Registration
9.30–9.40 Conference opening by LC director Libor Štěpánek
9.45–10.30 Opening speech – Frank van Bommel – Job Seeking and Languages: Expectations vs. Reality
10.30–10.50 Coffee break
10.50–11.10 Reka Asztalos, Ph.D. Supporting autonomous language learning in teaching LSP – the teachers’ perspective room P302a
Mgr. Štěpánka Hronová, MBA;
PhDr. Ladislava Knihová, MBA
Digital Media in ESP Instruction for Marketing Communication room P302b
Mgr. Veronika Camacho Obecný jazyk vs. odborný ekonomický diskurz – ostrý řez nebo plynulé continuum? room S305
11.10–11.30 PhDr. Ildikó Néméthová, Ph.D. Motivation, Identity and Autonomy in Learning English for Specific Purposes room P302a
Olyesya Razdorskaya Teaching Professional Communication to Pharmacy Students room P302b
PhDr. Iveta Rizeková, Ph.D. Implementácia autentického materiálu do výučby odborného cudzieho jazyka room S305
11.30–11.50 Viktória Lázár Lost and Found. University students’ motivation: The LSP teachers’ perspectives room P302a
Mgr. Ioana Kocurova-Giurgiu, MA How peer activities changed my classroom room P302b
Mgr. Ivana Mičínová Přechodové učební strategie při osvojování odborné slovní zásoby a profesních dovedností u studentů oboru Cestovní ruch room S305
11.50–12.20 Coffee break
12.20–12.40 Dagmar Sieglová, Ph.D. Educational Change for Industry 4.0 Skills místnost P302a
Mgr. Halka Čapková, Ph.D.;
PaedDr. Jarmila Kroupová
Jak analyzovat jazykové testy? room P302b
PaedDr. Dana Bednářová Specifika a perspektivy výuky odborného ekonomického jazyka v digitální současnosti room S305
12.40–13.00 PaedDr. Žaneta Pavlíková, Ph.D.;
Mgr. Katarina Zamborová, Ph.D.
Online authentic texts in Business English classes – a practical perspective room P302a
doc. Mgr. Mária Spišiaková, Ph.D.,
doc. Ing. Zuzana Kittová, Ph.D., M.B.L.-HSG
Vyučovanie španělčiny na Ekonomickej univerzite v Bratislave room P302b
Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. Co je to hospodářská němčina a jak ji vyučovat room S305
13.00–13.20 Mgr. Henrieta Kožaríková, Ph.D.;
Mgr. Eva Kaščáková, Ph.D.
Eliminating Plagiarism from Student Project Work room P302a
PaedDr. Eva Stradiotová, Ph.D. Využitie Web 2.0 aplikácií vo výučbe cudzích jazykov room P302b
Mgr. Jana Kucharová, Ph.D.;
Mgr. Ingrid Kunovská, Ph.D.
Rozvíjanie zručnosti počúvania s porozumením vo výučbe odborného nemeckého jazyka pre stredne pokročilých na Ekonomickej univerzite v Bratislave room S305
13.20–14.30 Lunch – University Canteen Vinařská
Workshops
14.30–15.15 Dagmar Sieglová, Ph.D. No need for textbooks in the 21st century: A multidisciplinary expert perspective to teaching economy room P303
Dr. Johanna Rakaseder,
Rebecca Turner
Sustaining Motivation room P302b
Mgr. Silvie Bilková Rozvoj jazykových dovedností na pozadí ekonomických zpráv room S305
15.15–15.35 Coffee break
15.35–15.55 Dawn Nichols M.A. Applying Current Research in Business and Economics Courses room P302a
PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D. M-learning ve výuce ekonomického jazyka (Jak využít smartphone k rovnoměrnému rozvoji všech řečových dovedností) room P302b
15.55–16.15 Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. The role of Quizlet in learning business vocabulary room P302a
Ing. Mgr. Hana Delalande Analýza potřeb studentů odborného francouzského jazyka – příklad studentů oboru MFTAP room P302b
16.15–16.35 Mgr. Eva Lukáčová A gamification experiment to encourage learner motivation room P302a
Posters
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. Asistenti ve výuce odborného jazyka spaces in front of classrooms, 3rd floor
Mgr. Marie Červenková, Ph.D.;
Ing. Mgr. Hana Delalande
Příprava studentů ekonomických oborů na Erasmus pobyt ve Francii: analýza potřeb spaces in front of classrooms, 3rd floor
16.40 Raffle – closing the conference
18.00 Janáček Theatre Season opening concert in front of the theatre, Rooseveltova 7 – free entrance

 

Download here (pdf)

 

Conference fees

Early bird registration – open until 15 May 2019: CZK 650 or € 25
Registration from 16 May until 31 July 2019: CZK 800 Kč or € 30

The conference fee is to be paid via the Commercial Centre. The fee covers lunch, coffee break snacks and administrative fees.

Commercial Centre: https://is.muni.cz/obchod/fakulta/rect/cjv/konference/

 

Registration

Registration form: https://is.muni.cz/go/konference-esf-2019

 

Contact address

Language Centre
Faculty of Economics and Administration, Masaryk University
Lipová 41a, 602 00 Brno
cjv.konference@econ.muni.cz

Map (pdf)

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net