Centrum
jazykového vzdělávání MU

Konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

English version

 
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity

srdečně zve učitele jazyků specializujících se na výuku odborného ekonomického jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a ruského v univerzitním prostředí na konferenci
 

Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

Cílem konference je propojit odborníky z řad vyučujících anglického, německého, francouzského, španělského a ruského jazyka pro specifické účely v oblasti ekonomických věd v univerzitním prostředí České republiky a sousedních zemí za účelem sdílení profesních znalostí, zkušeností a diskuse o současných trendech v této oblasti. Konference nabídne platformu pro odbornou debatu o roli učitele obchodního jazyka v éře mileniálů, metod, které formují moderní třídu až po tvorbu materiálů a hodnotících nástrojů jazykové způsobilosti.

 

Fotogalerie

 

Datum konání
6. září 2019

Místo konání
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, Brno, Česká republika

📌 Mapa ke stažení (pdf)

 

Vítány jsou příspěvky týkající se jazyka pro specifické účely v následujících oblastech:

  • specifika výuky obchodní angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny
  • metodologie
  • vývoj a tvorba výukových materiálů
  • tvorba sylabů kurzů
  • hodnocení a testování
  • nové trendy v oblasti výuky

 
Jednacími jazyky konference jsou čeština a angličtina.

 

Důležité termíny

Pokud se rozhodnete pro aktivní účast ve formě prezentace, workshopu či posteru, zašlete při registraci abstrakt v rozsahu 200-300 slov, doplněný o informace o pracovišti a krátký osobní medailonek. Délka prezentace je 20 minut s následnou 10minutovou diskuzí a workshopy v délce 45 minut. Termín zaslání abstraktů je 15. května 2019. Písemné příspěvky z konference budou postoupeny k procesu peer-review a vybrané příspěvky publikovány v odborném recenzovaném časopise CASALC Review.

Prodloužení termínu pro zaslání abstraktů a možnosti včasné platby do 20. května 2019

 

Podrobný program

Pátek 6. září 2019

8.45–9.30 Registrace
9.30–9.40 Zahájení konference, přivítání účastníků ředitelem CJV Liborem Štěpánkem
9.45–10.30 Zahajovací projev – Frank van Bommel – Job Seeking and Languages: Expectations vs. Reality
10.30–10.50 Přestávka na kávu
10.50–11.10 Reka Asztalos, Ph.D. Supporting autonomous language learning in teaching LSP – the teachers’ perspective místnost P302a
Mgr. Štěpánka Hronová, MBA;
PhDr. Ladislava Knihová, MBA
Digital Media in ESP Instruction for Marketing Communication místnost P302b
Mgr. Veronika Camacho Obecný jazyk vs. odborný ekonomický diskurz – ostrý řez nebo plynulé continuum? místnost S305
11.10–11.30 PhDr. Ildikó Néméthová, Ph.D. Motivation, Identity and Autonomy in Learning English for Specific Purposes místnost P302a
Olyesya Razdorskaya Teaching Professional Communication to Pharmacy Students místnost P302b
PhDr. Iveta Rizeková, Ph.D. Implementácia autentického materiálu do výučby odborného cudzieho jazyka místnost S305
11.30–11.50 Viktória Lázár Lost and Found. University students’ motivation: The LSP teachers’ perspectives místnost P302a
Mgr. Ioana Kocurova-Giurgiu, MA How peer activities changed my classroom místnost P302b
Mgr. Ivana Mičínová Přechodové učební strategie při osvojování odborné slovní zásoby a profesních dovedností u studentů oboru Cestovní ruch místnost S305
11.50–12.20 Přestávka na kávu
12.20–12.40 Dagmar Sieglová, Ph.D. Educational Change for Industry 4.0 Skills místnost P302a
Mgr. Halka Čapková, Ph.D.;
PaedDr. Jarmila Kroupová
Jak analyzovat jazykové testy? místnost P302b
PaedDr. Dana Bednářová Specifika a perspektivy výuky odborného ekonomického jazyka v digitální současnosti místnost S305
12.40–13.00 PaedDr. Žaneta Pavlíková, Ph.D.;
Mgr. Katarina Zamborová, Ph.D.
Online authentic texts in Business English classes – a practical perspective místnost P302a
doc. Mgr. Mária Spišiaková, Ph.D.,
doc. Ing. Zuzana Kittová, Ph.D., M.B.L.-HSG
Vyučovanie španělčiny na Ekonomickej univerzite v Bratislave místnost P302b
Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc. Co je to hospodářská němčina a jak ji vyučovat místnost S305
13.00–13.20 Mgr. Henrieta Kožaríková, Ph.D.;
Mgr. Eva Kaščáková, Ph.D.
Eliminating Plagiarism from Student Project Work místnost P302a
PaedDr. Eva Stradiotová, Ph.D. Využitie Web 2.0 aplikácií vo výučbe cudzích jazykov místnost P302b
Mgr. Jana Kucharová, Ph.D.;
Mgr. Ingrid Kunovská, Ph.D.
Rozvíjanie zručnosti počúvania s porozumením vo výučbe odborného nemeckého jazyka pre stredne pokročilých na Ekonomickej univerzite v Bratislave místnost S305
13.20–14.30 Oběd – University Canteen Vinařská
Workshopy
14.30–15.15 Dagmar Sieglová, Ph.D. No need for textbooks in the 21st century: A multidisciplinary expert perspective to teaching economy místnost P303
Dr. Johanna Rakaseder,
Rebecca Turner
Sustaining Motivation místnost P302b
Mgr. Silvie Bilková Rozvoj jazykových dovedností na pozadí ekonomických zpráv místnost S305
15.15–15.35 Přestávka na kávu
15.35–15.55 Dawn Nichols M.A. Applying Current Research in Business and Economics Courses místnost P302a
PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D. M-learning ve výuce ekonomického jazyka (Jak využít smartphone k rovnoměrnému rozvoji všech řečových dovedností) místnost P302b
15.55–16.15 Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. The role of Quizlet in learning business vocabulary místnost P302a
Ing. Mgr. Hana Delalande Analýza potřeb studentů odborného francouzského jazyka – příklad studentů oboru MFTAP místnost P302b
16.15–16.35 Mgr. Eva Lukáčová A gamification experiment to encourage learner motivation místnost P302a
Posters v průběhu dne
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. Asistenti ve výuce odborného jazyka prostory před učebnami, 3. patro
Mgr. Marie Červenková, Ph.D.;
Ing. Mgr. Hana Delalande
Příprava studentů ekonomických oborů na Erasmus pobyt ve Francii: analýza potřeb prostory před učebnami, 3. patro
16.40 Tombola – ukončení konference
18.00 Zahajovací koncert Národního divadla Brno – Piazzetta před Janáčkovým divadlem – vstup volný

 

Program ke stažení zde (pdf)

 

Konferenční poplatky

Včasná platba (do 15. května 2019): 650 Kč nebo 25 eur
Pozdní platba (od 16. května 2019 do 31. července 2019): 800 Kč nebo 30 eur

Konferenční poplatek lze uhradit přes Obchodní centrum. Zahrnuje oběd, občerstvení a administrativní výdaje.

Odkaz na Obchodní centrum: https://is.muni.cz/obchod/fakulta/rect/cjv/konference/

 

Registrace

Odkaz na registrační formulář: https://is.muni.cz/go/konference-esf-2019

 

Kontaktní adresa

Oddělení CJV MU na ESF
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
Lipová 41a, 602 00 Brno
cjv.konference@econ.muni.cz

Mapa ke stažení (pdf)

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net