Centrum
jazykového vzdělávání MU

Kurzy

Němčina: průvodce úskalími německé gramatiky

Kurz představuje jevy, které činí největší potíže a zároveň ty, které se často vyskytují v odborných ekonomických textech. Tento materiál je připraven pro středně pokročilé a pokročilé studenty, ale části SUBSTANTIV, ADJEKTIV a PRÄPOSITIONEN si mohou projít i méně pokročilí studenti. Není hodnocen a je určen pouze pro zopakování, prohloubení a rozšíření gramatických dovedností.

Více >

PdF:ONLINE_A Angličtina Online

podzim i jaro, všichni studenti MU, zápočet, všechny úrovně, výuka v češtině a angličtině, e-learningová osnova

Více >

Oral Presentations

Tento bilingvní interaktivní kurz slouží jako obecný průvodce, praktický manuál a výchozí pramen k procesu vytváření a přednášení odborných a akademických prezentací v anglickém jazyce.

Více >
Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net