Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Angličtina pro práci a život

27.2.2019 — 15.5.2019
Centrum jazykového vzdělávání MU (Komenského nám. 220/2, Brno )

Potřebujete se rozmluvit? Čeká vás pracovní jednání, telefonický hovor či prezentace v angličtině? Potřebujete napsat motivační dopis, životopis či e-mail tak, abyste zanechali dobrý dojem? Máme pro vás nabídku dvanácti týdenního kurzu, ve kterém si osvojíte dovednosti potřebné v profesním životě. Pro zájemce na úrovni B1-B2.

KDY
27. 2. – 15. 5. 2019

ROZSAH
12 týdnů, 1 x 90 min. týdně

ČASOVÝ ROZVRH
Středa 16:30 – 18:00

KDE
Centrum jazykového vzdělávání MU, Komenského náměstí 2, 602 00, Brno

TÉMATA

  1. Mailová komunikace (formální i neformální)
  2. Zdvořilostní fráze, omluva
  3. Telefonování
  4. Motivační dopis, životopis
  5. Kariéra, pracovní pohovor
  6. Diskuze, argumentace
  7. Vyjednávání
  8. Finance
  9. Sebeprezentace

CENA
Early bird registration (until 6th February) – 3 600 / Standard registration – 3 900 Kč

Minimální / maximální počet účastníků
6 / 12

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net