Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Arabština pro mírně pokročilé

25.2.2019 — 17.5.2019
Centrum jazykového vzdělávání MU (Komenského nám. 220/2, Brno )

V kurzu pro mírně pokročilé budou studenti schopni ovládat další gramatické kategorie (množné číslo, určitý člen, jmennou větu, přívlastek shodný, slovesnou větu), budou moci porozumět jednoduchým otázkám ve vzájemné interakci s učitelem nebo se studenty a porozumět jednoduchému dialogu mezi dvěma osobami tematicky zaměřenému na nejzákladnější informace. Také budou schopni číst s porozuměním vokalizovaných i nevokalizovaných textů a budou moci napsat jednoduché věty založené na známé slovní zásobě a známých gramatických strukturách.

KDY
25. 2. – 17. 5. 2019

ROZSAH
12 týdnů, 1 x 90 min. týdně

ROZVRH
Čtvrtek 18:30 – 20:00

KDE
Centrum jazykového vzdělávání MU, Komenského nám. 2, 602 00, Brno

PRO KOHO
Studenti, zaměstnanci MU

VYUČUJÍCÍ
Ing. René Motlak, motlakrene@centrum.cz

REGISTRACE & PLATBA
ZDE

CENA
1.200 Kč

KONTAKT
koordinator@cjv.muni.cz

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net