Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Emoční inteligence v angličtině

9.3.2017 — 18.5.2017

Cílem kurzu Emoční inteligence v angličtině je změnit způsob nahlížení na věci, které se nám jeví stabilně nevýhodné (při studiu či při práci), čímž se  otevře možnost změny návyků. Proto je kurz nastaven jako maximálně praktický a předpokládá domácí úkoly ze setkání na setkání, aby efekt změny byl co nejvyužitelnější.

V úvodním workshopu se účastníci seznámí se základy emoční inteligence. Navazujících praktických pět sezení bude věnováno konkrétním tématům, která vyplynou z práce dané skupiny během zmíněného workshopu (příklady viz níže).

KDY: úvodní workshopčtvrtek 9. 3. 2017, 17.00-20.00 hod.
následná setkání jednou za 14 dní – čtvrtek 17.30-19.00 hod.
v termínech 23. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5. a 18. 5.

KDE: Centrum jazykového vzdělávání MU, Komenského nám. 2

ÚROVEŇ: Kurz bude veden v anglickém jazyce (úroveň B1, B2, popř. C1).

VYUČUJÍCÍ: Mgr. Eva Trumpešová – Rudolfová

CENA: 2 600 Kč

ÚHRADA KURZOVNÉHO:  Obchodní centrum MU

Obsah úvodního workshopu:

 • Aktivity na uvědomění si sebe sama, svých hodnot a svých pocitů
 • Co je emoční inteligence a jaké má výhody člověk, který jí disponuje
 • Projekce našeho emočně ideálně inteligentního já + co všechno má smysl měnit, a co je lepší nechat tak, jak je
 • Komfortní zóna a ty druhé
 • Stanovení priorit a zadání domácích úkolů

Příklady obsahu následných setkání (dle stanovení priorit na úvodním workshopu a dle vyvíjejících se potřeb skupiny):

 • Využití sebereflexe pro opravdu praktické účely
 • Další nástroje pro rozvoj EI
 • Management emocí (jejich spouštěče a následné projevy, možnost volby)
 • Výběr nálad
 • Disciplína
 • Síla pozornosti
 • Adaptace na změnu
 • Chyby
 • Záchranná síť
 • Strach
 • EI ve vztahu k okolí
 • Jak na gremliny v naší hlavě
 • Proč dělat to, co nám nejde … a mnohé další

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net