Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Intenzivní kurz francouzské gramatiky

6.2.2017 — 10.2.2017
Centrum jazykového vzdělávání MU (Komenského nám. 220/2, Brno )

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity pořádá týdenní Intenzivní kurz francouzské gramatiky na úrovni B1+. Jeho cílem je připravit studenty tak, aby se  následně mohli v povinných kurzech nabízených CJV  soustředit především na rozvoj akademických dovedností ve francouzštině a osvojování si odborného jazyka. Kurz je veden velmi prakticky s ohledem na stav znalostí účastníků.

V kurzu se drillovým způsobem věnujeme gramatice: na začátku je stručně připomenut či dovysvětlen konkrétní gramatický jev, který se následně intenzivně procvičuje na sériích cvičení za účelem upevnění a zautomatizování struktur.

 

ROZSAH: pět dní v týdnu, každé dopoledne 2x 90 minut

KDE: v centru Brna (učebna v budově MU na Komenského náměstí 2; mapa)

PRO KOHO: cílovou skupinou jsou studenti všech fakult MU bez rozdílu

VYUČUJÍCÍ: Mgr. Daniela Veškrnová, Mgr. Marie Červenková, Ph.D.

ČASOVÝ ROZVRH:  9-10:30h, 11-12:30h

OSNOVA 1. TÝDNE:

  1. oblast slovesa – od připomenutí slovesných tříd, vymezení podskupin nepravidelných sloves až po základní časy a mody (passé composé, imparfait, futur, conditionnel, subjonctif)
  2. členy, zájmenné předměty a zájmenná příslovce, přivlastňovací a vztažná zájmena
  3. vyjádření času a prostoru – předložky a předložkové výrazy, příslovce

CENA:

  • 2 800 Kč (včasný nákup do 8. 1. 2017)
  • 3 000 Kč (standard do 29. 1. 2017)

ÚHRADA KURZOVNÉHO: Obchodní centrum MU

KONTAKT: Mgr. Zuzana Janoušková, koordinator@cjv.muni.cz

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net