Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Intenzivní kurz francouzské konverzace

13.2.2017 — 17.2.2017
Centrum jazykového vzdělávání MU (Komenského nám. 220/2, Brno )

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity pořádá týdenní Intenzivní konverzační kurz francouzštiny na úrovni B1 – B1+.

Jeho cílem je studenty rozmluvit a zbavit ostychu v mluveném projevu tak, aby se  jim následně v povinných kurzech nabízených CJV lépe soustředilo na rozvoj akademických dovedností ve francouzštině a osvojování si odborného jazyka. Značná pozornost je věnována i rozvoji slovní zásoby.

Kurz je veden velmi prakticky s ohledem na stav znalostí a jazykových dovedností účastníků.

ROZSAH: pět dní v týdnu, každé dopoledne 2x 90 minut

KDE: v centru Brna (učebna v budově MU na Komenského náměstí 2; mapa)

PRO KOHO: cílovou skupinou jsou studenti všech fakult MU bez rozdílu

VYUČUJÍCÍ: Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.

ČASOVÝ ROZVRH:  9-10:30h, 11-12:30h

POSTUP PRÁCE:

  • práce s obrazovými, textovými a audiovizuálními podněty
  • přístupná a aktuální témata, o nichž se dobře mluví
  • diskuse ve dvojicích a ve skupinách
  • citlivý přístup k osobním blokům a zvláštnostem

CENA:  

  • 2 800 Kč (včasný nákup do 15. 1. 2017)
  • 3 000 Kč (standard do 5. 2. 2017)

 

ÚHRADA KURZOVNÉHO: Obchodní centrum MU

KONTAKT: Mgr. Zuzana Janoušková, koordinator@cjv.muni.cz

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net