Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Intenzivní kurz studijních dovedností v angličtině

11.9.2017 — 15.9.2017

English version

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity pořádá před začátkem semestru týdenní intenzivní kurz rozvíjející studijní dovednosti v anglickém jazyce. Studenti se dozví, jak pracovat s odborným textem, jak efektivně poslouchat přednášky a odborné diskuze, proniknou do specifik slovní zásoby na vysoké škole, osvojí si základy prezentačních dovedností a principy diskuze v seminářích. Kurz je veden vysoce kvalifikovanými a zkušenými lektory z Masarykovy univerzity i ze zahraničí, kteří studentům usnadní úspěšné zapojení do akademického světa.

ROZSAH: 3 x 90 min denně, ve třech blocích 9.00–10.30, 11.00–12.30, 14.00–15.30

KDE: v centru Brna (učebna v budově MU na Komenského náměstí 2; mapa)

KURZ JE URČEN: absolventům SŠ, studentům všech fakult MU bez rozdílu, zájemcům z řad veřejnosti

Jazyk: angličtina

Termín: 11.–15. 9. 2017

Témata:

  • čtení: práce s odborným textem a čtecí techniky
  • poslech: efektivní metody poslechu přednášek a odborných diskusí
  • ústní projev: základy prezentačních dovedností a principy diskuse v seminářích
  • písemný projev: základy akademického stylu
  • gramatika: nejdůležitější jevy
  • slovní zásoba: její specifika na vysoké škole

Cena:

  • včasný nákup 3 200 Kč / osoba
  • standardní nákup 3 500 Kč / osoba

 

ÚHRADA KURZOVNÉHO: Obchodní centrum MU

 Kontakt: koordinator@cjv.muni.cz

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net