Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Kurz německé gramatiky pro středně pokročilé

6.3.2017 — 20.5.2017
Centrum jazykového vzdělávání MU (Komenského nám. 220/2, Brno )

Centrum jazykového vzdělávání pořádá Kurz německé gramatiky pro středně pokročilé. Kurz je zaměřen na zopakování, prohloubení a procvičení německé gramatiky, a to především na výklad a procvičení trpného rodu, konjunktivu préterita, konjunktivu plusquamperfekta, vět účelových a jejich krácení, nominalizaci a verbalizaci, infinitiv s zu, spojky souřadící a podřadící. Procvičované gramatické jevy odpovídají úrovni B1+/B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Všechny učební materiály boudou zahrnuty v ceně kurzu.

KDY:  6. 3. – 20. 5. 2017

ROZSAH:  11 týdnů, 1 x 90 min týdně

ČASOVÝ ROZVRH:  pondělí 13 – 14:30, státní svátky 1. a 8. 5. 2017 budou nahrazeny po dohodě s lektorkou

ÚROVEŇ: středně pokročilí (B1+/B2)

LEKTORKA: PhDr. Eva Šrámková, kontakt: Eva.Sramkova@law.muni.cz

CENA: 2 500 Kč

ÚHRADA KURZOVNÉHO:  OBCHODNÍ CENTRUM MU

KONTAKT: Mgr. Zuzana Janoušková, koordinator@cjv.muni.cz

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net