Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Kurzy „Staňte se studentem“

continuing_ed

Zaměstnanci MU mají možnost navštěvovat vybrané otevřené jazykové kurzy CJV, které jsou součástí studijních programů jednotlivých fakult. Akademičtí i neakademičtí pracovníci se vstupem do kurzů stávají rovnoprávnými frekventanty a mají stejné povinnosti jako ostatní studenti, očekává se od nich stejné nasazení i pracovní tempo a musí splňovat jazykové a další předpoklady kurzu. Možnost přístupu do vybraných kurzů závisí na dohodě s vyučujícím, který může vaši účast přivítat nebo ji také zamítnout. Zaměstnanci MU mohou navštěvovat vybrané kurzy bezplatně a v případě úspěšného ukončení kurzu mohou na jeho konci získat certifikát.

Nabídka otevřených kurzů se může měnit, jejich seznam pro jarní semestr 2018  naleznete níže, rozdělený podle dnů výuky. V úvahu přicházejí kurzy, které nekolidují s běžnou pracovní dobou, tedy neprobíhají v době od 9 do 14 hod.

Pondělí ráno     Pondělí odpoledne

Úterý ráno    Úterý odpoledne

Středa ráno  Středa odpoledne

Čtvrtek ráno   Čtvrtek odpoledne

Pátek ráno   Pátek odpoledne

V případě zájmu o vstup do určitého kurzu kontaktujte koordinátorku jazykových aktivit ZDE.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net