Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Přípravný kurz na mezinárodní zkoušku ze španělštiny DELE B2

30.3.2017 — 18.5.2017
Centrum jazykového vzdělávání MU (Komenského nám. 220/2, Brno )

Centrum jazykového vzdělávání pořádá Přípravný kurz na mezinárodní zkoušku ze španělštiny DELE pro úroveň B2 určený studentům MU i široké veřejnosti. Kurzy jsou určeny i zájemcům, kteří si chtějí udržet či zlepšit svoji jazykovou úroveň a ke zkoušce se hlásit nechtějí.

Cílem kurzu je seznámení se se strukturou testu, osvojení si studijních strategií pro úspěšné složení zkoušky, procvičení všech písemných i ústních částí zkoušky, procvičení  idiomatických vazeb a shrnutí základních gramatických i lexikálních jevů.

V ceně kurzu je učebnice, kterou zájemci obdrží na začátku kurzu.

FREKVENCE:  jednou týdně 3 x 45 min, 8 týdnů za semestr

KDY: čtvrtek 17:30 – 19:45 (zahájení 30. března 2017)

KDE: Jazyková učebna 213, Centrum jazykového vzdělávání MU, Komenského nám. 2

vyučující:

CENA: 3 500 Kč

ÚHRADA KURZOVNÉHO:  Obchodní centrum MU

V případě účasti v kurzu registrace ke zkoušce prostřednictvím CJV MU s 10% slevou z ceny zkoušky.

Dotazy k zápisu a k platbě: koordinator@cjv.muni.cz

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net