Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Ready for Feedback

2

Služba Ready for Feedback nabízí podporu studentům magisterských a doktorských programů v oblasti písemného projevu v anglickém jazyce. Účastníci této aktivity mají možnost nechat si posoudit svůj písemný projev v akademické angličtině zahraničními specialisty a vést s nimi diskusi.

Služba je nabízena v následujícím režimu:

 • Studenti kontaktují koordinátorku služby (koordinator@cjv.muni.cz) a dodají tyto informace:
  1. Jméno autora a UČO
  2. Název textu
  3. Typ textu, např. abstrakt, metodologická část odborného článku, část kapitoly
 • Koordinátorka zašle text zahraničnímu expertovi.
 • Zahraniční expert text přečte a vypracuje zpětnou vazbu, kterou zašle zpět koordinátorce v předem dohodnutém termínu.
 • Koordinátorka pošle zpětnou vazbu studentovi.
 • Student pošle koordinátorce krátké sdělení (min. 100 slov), ve kterém se vyjádří k tomu, do jaké míry mu zpětná vazba pomohla, a popřípadě požádá o kontakt se zahraničním expertem.
 • Pokud existuje požadavek na kontaktování zahraničního experta, koordinátor tento kontakt zprostředkuje.

Studentům, kteří splní všechny kroky této služby (napíší text, dostanou zpětnou vazbu a napíší hodnotící sdělení o využitelnosti zpětné vazby), je automaticky uznán kurz DAJ2_IND, hodnocený dvěma kredity.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net