Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Úvod do terminologie a psaní textu v univerzitním prostředí

6.3.2017 — 20.5.2017
Centrum jazykového vzdělávání MU (Komenského nám. 220/2, Brno )

Kurz usiluje o osvojení správných metod při analýze a tvorbě odborných pojmů, o zvýšení úrovně písemného projevu v univerzitním prostředí s využitím slovotvorných, stylistických i čistě formálních dovedností (konektory v textu, rétorické prostředky, argumentace, citační pravidla, generátory). Absolventi kurzu budou schopni se přesněji terminologicky vyjadřovat, analyzovat různé termíny z hlediska jejich tvorby a možných interpretací, budou schopni se zorientovat v neznámých internacionalismech a termínech. Na neupraveném textu s chybami stylistickými a pravopisnými si vyzkouší své textově kritické myšlení a schopnost hodnotit vlastní text.

KDY:  6. 3. – 20. 5. 2017

ROZSAH:  11 týdnů, 1 x 90 min týdně

ČASOVÝ ROZVRH:  čtvrtek 15 – 16:30

PRO KOHO: kurz je určen studentům MU a studentům posledních ročníků SŠ

VYUČUJÍCÍ: Mgr. Kamila Novotná

CENA: 2 500,-

ÚHRADA KURZOVNÉHO: Obchodní centrum MU

KONTAKT: Mgr. Zuzana Janoušková, koordinator@cjv.muni.cz

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net