Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Arabština – mírně pokročilí

4.10.2018 — 13.12.2018
Centrum jazykového vzdělávání MU (Komenského nám. 220/2, Brno )

V kurzu pro mírně pokročilé budou studenti schopni ovládat další gramatické kategorie (množné číslo, určitý člen, jmennou větu, přívlastek shodný, slovesnou větu), budou moci porozumět jednoduchým otázkám ve vzájemné interakci s učitelem nebo se studenty a porozumět jednoduchému dialogu mezi dvěma osobami tematicky zaměřenému na nejzákladnější informace. Také budou schopni číst s porozuměním vokalizovaných i nevokalizovaných textů a budou moci napsat jednoduché věty založené na známé slovní zásobě a známých gramatických strukturách.

OD: 4. 10. 2018 – 13. 12. 2018

KDY: čtvrtek 19.30-20.10 hod

KDE: Centrum jazykového vzdělávání MU, Komenského náměstí 2, 602 00, Brno

CENA: 1 200,- Kč

KONTAKT: Alexandra Kysilková alexandra.kysilkova@cjv.muni.cz;  koordinator@cjv.muni.cz

Více na: Obchodní centrum MU

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net