Centrum
jazykového vzdělávání MU

Zpět Základy ruštiny – začátečníci A1 + falešní začátečníci

25.2.2019 — 13.5.2019
Centrum jazykového vzdělávání MU (Komenského nám. 220/2, Brno )

Ovládáte azbuku a základní slovní zásobu? Chtěli byste si zlepšit a upevnit základy ruského jazyka a osvojit si správnou výslovnost? Tento kurz je pro vás! Naučíte se porozumět každodenním konverzačním tématům a být aktivními účastníky těchto témat. Naučíte se ovládat základní gramatické jevy a kategorie (podstatná a přídavná jména, zájmena, slovesa, číslovky).

KDY
25. 2. – 13. 5. 2019

ROZSAH
12 týdnů, 1 x 90 min. týdně

ČASOVÝ ROZVRH
Pondělí 16:00 – 17:30

KDE
Centrum jazykového vzdělávání MU, Komenského náměstí 2, 602 00, Brno

PRO KOHO
Studenti, zaměstnanci MU

VYUČUJÍCÍ
Mgr. Taťjana Zaňko, zanko@phil.muni.cz

CENA
Early bird registration – 3 600 Kč / Standard registration – 3 900 Kč

Minimální / maximální počet účastníků
6 / 12

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net