Centrum
jazykového vzdělávání MU

Letní školy 2019

Letní škola komunikačních dovedností v angličtině

Komunikaci v angličtině se dnes univerzitní studenti jen těžko vyhnou. Je proto třeba se jí nebát. Tato praktická letní škola „rozmluví“ a připraví do studijního procesu každého. Kurz je ideální pro stávající i budoucí vysokoškolské studenty, kteří potřebují získat více jistoty v komunikaci v anglickém jazyce. Je zaměřena na rozvoj komunikačních dovednosti, a to jak čtení, poslechu a mluveného projevu, tak na odbourání strachu z rozhovorů a diskuzí v angličtině, např. s rodilými mluvčími. Letní školu vedou zkušení lektoři z Masarykovy univerzity i ze zahraničí.

Organizuje: Centrum jazykového vzdělávání MU

Jazyk: angličtina

Termín konání: 29. července – 2. srpna 2019

Kontakt: koordinator@cjv.muni.cz

Poplatek:

  • Early-bird: 3 600 CZK / 135 EUR / osoba / týden
  • Standard: 3 900 CZK / 145 EUR / osoba / týden

Lze zakoupit v Obchodním centru MU

Rozvrh ke stažení: zde (pdf)
 

 

Letní škola angličtiny pro studium na vysoké škole

Angličtina je dnes pro vysokoškolské studium čím dál důležitější. Zlepšete si své komunikační dovednosti a ovládejte angličtinu na akademické úrovni. Naučíme vás, jak se prezentovat v anglickém jazyce a jak správně pracovat s odbornými texty, ať už se jedná o porozumění těmto textům, jejich interpretaci či tvorbu vlastních prací v odborném stylu. Kurz je zaměřen na využití odborných textů v psaném i mluveném projevu i na efektivní přístup k přednáškám. Pozornost bude věnována také gramatice, výslovnosti a slovní zásobě využívané v akademickém prostředí. Letní školu vedou zkušení profesionálové z Masarykovy univerzity i ze zahraničí. Kurz pomůže stávajícím i budoucím vysokoškolským studentům zvládnout jazykové požadavky univerzit.

Organizuje: Centrum jazykového vzdělávání MU

Jazyk: angličtina

Termín konání: 12. – 16. srpna 2019

Kontakt: koordinator@cjv.muni.cz

Poplatek:

  • Early-bird: 3 600 CZK / 135 EUR / osoba / týden
  • Standard: 3 900 CZK / 145 EUR / osoba / týden

Lze zakoupit v Obchodním centru MU

Rozvrh ke stažení: zde (pdf)
 

 

Intenzívní týden studijních dovedností v angličtině I

Intenzívní kurz akademické angličtiny, který vás naučí komunikovat na úrovni. Kurz je určen všem studentům, kteří chtějí před začátkem semestru upevnit a rozvíjet své dovednosti v anglickém jazyce. Soustředí se na nezbytné schopnosti jako je porozumění odbornému textu, zlepšení techniky čtení a poslechu v anglickém jazyce či psaný projev včetně základů akademického stylu, nejdůležitějších gramatických jevů a specifické slovní zásoby vyžadované na univerzitní úrovni. Důraz bude kladen také na mluvený projev a prezentační dovednosti v anglickém jazyce. Pozornost bude věnována i odborným diskuzím, jejich pravidlům a efektivním způsobům, jak se do nich zapojovat. Letní školu vedou zkušení profesionálové z Masarykovy univerzity i ze zahraničí.

Jazyk: angličtina

Termín konání: 5. – 9. srpna 2019

Kontakt: koordinator@cjv.muni.cz

Poplatek:

  • Early-bird: 3 600 CZK / 135 EUR / osoba / týden
  • Standard: 3 900 CZK / 145 EUR / osoba / týden

Lze zakoupit v Obchodním centru MU

Rozvrh ke stažení: zde (pdf)
 

 

Intenzívní týden studijních dovedností v angličtině II

Intenzívní kurz akademické angličtiny, který vás naučí komunikovat na úrovni. Kurz je určen všem studentům, kteří chtějí před začátkem semestru upevnit a rozvíjet své dovednosti v anglickém jazyce. Soustředí se na nezbytné schopnosti jako je porozumění odbornému textu, zlepšení techniky čtení a poslechu v anglickém jazyce či psaný projev včetně základů akademického stylu, nejdůležitějších gramatických jevů a specifické slovní zásoby vyžadované na univerzitní úrovni. Důraz bude kladen také na mluvený projev a prezentační dovednosti v anglickém jazyce. Pozornost bude věnována i odborným diskuzím, jejich pravidlům a efektivním způsobům, jak se do nich zapojovat. Letní školu vedou zkušení profesionálové z Masarykovy univerzity i ze zahraničí.

Jazyk: angličtina

Termín konání: 9. – 13. září 2019

Kontakt: koordinator@cjv.muni.cz

Poplatek:

  • Early-bird: 3 600 CZK / 135 EUR / osoba / týden
  • Standard: 3 900 CZK / 145 EUR / osoba / týden

Lze zakoupit v Obchodním centru MU


 

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net