Centrum
jazykového vzdělávání MU

Nabídka nadstandardních kurzů a seminářů

CJV připravuje kromě pravidelné jazykové výuky pro studenty Masarykovy univerzity také speciální semináře a kurzy určené pro studenty bakalářského, magisterského, pro studenty doktorského studia a začínající vědce a pro akademické pracovníky nebo vyučující s potenciálem v budoucnu učit v AJ programech.

 

Nabídka seminářů pro podzim 2014:

datum/čas SEMINÁŘ Určeno pro
Bc. Mgr. Ph.D. akademici
11. 10. 2014 Projekt IMPACT: Academic Speaking Skills for Teaching (Tony Corballis)
16. 10. 2014 Projekt IMPACT: Technologies in Language Teaching (Julie Bythway)
15. 1. 2015 Projekt IMPACT: Tools that can make the teaching and learning more engaging (Russell Stannard)
15. 1. 2015 Projekt IMPACT: Why teacher autonomy matters for learner autonomy (Leena Karlsson, Kenneth Kidd)
15. 1. 2015 Projekt IMPACT: Latin Medical Terminology (Helen King, Mair Lloyd)
15. 1. 2015 Projekt IMPACT: Peer coaching as a means of peer learning in organisations (Sabina Schaffner)
15. 1. 2015 Projekt IMPACT: Good Practice: CEFR in the exams as fashion? (Kateřina Vodičková)
15. 1. 2015 Projekt IMPACT: 21st Century Skills in Tertiary Studies (Graciela Sbertoli)
PS 2014 Projekt FRMU: English for Professional Academic Development (Tristan Lee, Libor Štěpánek) 

 

Nabídka kurzů pro podzim 2014:

datum/čas KURZ Určeno pro
Bc.  Mgr. Ph.D. akademici
3. 10., 24. 10., 14. 11. 2014
9:00-15:00
DAJ1/1: Odborná jazyková příprava pro DSP – Academic Writing in English (Libor Štěpánek, Sophia Butt, John Morgan)
16. 10., 6. 11., 27. 11. 2014
9:00-15:00
DAJ1/2: Odborná jazyková příprava pro DSP – Academic Writing in English (Jiří Šalamoun, Sophia Butt, John Morgan)
13. 10. 2014 DAJ3: Academic Speaking Skills for PhD (Tony Corballis)
17. 10. 2014 DAJ4: Academic Writing for PhD (Julie Bythway)
blokově 8.-12. 12. 2014 S4001: International Performance
5.-8. 1. 2015
8:00-12:40
MVV46K: An Introduction to ILEC
Mgr.
PS 2014 DAJ2_IND: Academic Writing II – Individual Consultations (Miranda Capecchi)
PS 2014 VSMC0933: Medical Czech for Advanced Students III
Mgr.
PS 2014 CJV_AW: Academic Writing _ONLINE
Bc. Mgr.
po 13:55-15:35 RCSZ_AJC1: Anglický jazyk pro doktorské studium
pá 13:00-16:15 (sudé týdny) DSAJz01: Akademické psaní
pá 8:00-9:40 JA003: Výběrová angličtina pro přírodovědce Bc. Mgr.
pá 13:45-15:25 VSMC0921: Medical Czech for Advanced Students I Mgr.
čt 9:35-11:05 MV517K: Vergleich des deutschen und österreichischen Verfahrensrechts
Mgr.
st 9:35-11:05 MVV151K: Schriftliche Kommunikation in der deutschen Rechtssprache
Mgr.
út 8:30-9:30          čt 13:30-15:00 MVTerm: Úvod do terminologie a psaní textů v univerzitním prostředí
Bc. Mgr.
st 17:30-19:05 CJVAEA: Angličtina autonomně – English Autonomously  Bc. Mgr.
po 11:30-13:00
čt 8:00-9:30
CJVAGR: Gramatické jevy v odborném a akademickém jazyce Bc. Mgr.
út 8:00-9:30
st 8:00-9:30
CJVAPOL: Angličtina v politice a institucích EU) Bc. Mgr.
po 13:30-15:00
út 11:30-13:00
čt 15:15-16:45
CJVAST: Angličtina pro studium a stáže v zahraničí
Bc. Mgr.
st 9:45-11:15 CJVAVC: Videokonference v anglickém jazyce Bc. Mgr.
út 10:50-12:25 CJVNST: Němčina pro studium a stáže v zahraničí
Bc. Mgr.
čt 9:45-11:15 CJVS1ST: Španělština pro studium a stáže v zahraničí I  Bc. Mgr.
po 10:15-11:50 DXJ_AKD1: Akademické dovednosti v angličtině 1
 po 15:30-17:05 MPJ_PJPFD: Präsentationstechniken und –fertigkeiten in Deutsch Bc. Mgr.
po 12:00-13:35 MPJ_PJPS: Presentation Skills
Bc. Mgr.
po 13:45-15:20 MPJ_PJPSFS: Presentation Skills for Foreign Students
Bc. Mgr.
st 10:15-11:50 BPJ_CMIC: Computer mediated intercultural communication
Bc. Mgr.
út 9:00-10:30
út 14:00-15:30
DMAP: Academic Presentation for Master’s and Doctor’s Degree
Mgr.
út 11:00-12:30
st 14:00-15:30
MAW: Academic Writing for Master’s Degree
Mgr.
čt 10:00-11:30 DACSE: Academic Communication Skills in English
čt 14:00-15:30 VV041: English for Academic Purposes (post–graduate)

 

Nadstandardní nabídka pro období jaro 2014
Nadstandardní nabídka pro období podzim 2013

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net