Centrum
jazykového vzdělávání MU

Deutsch.info

Logo deutsch.info

Projekt byl  zaměřen na výuku němčiny jako cizího jazyka. Podporuje přístup k novým didaktickým prostředkům a vyvíjí a rozšiřuje nové učební materiály. Vedle vytvoření jazykových kurzů má projekt za cíl také zpřístupnit informace týkající se administrativních a praktických záležitostí v Německu a Rakousku.

Aktuality

Od 31. října 2013 je portál deutsch.info je otevřen zdarma pro všechny zájemce o němčinu a německy mluvící země.

 

Projekt v médiích

V březnu 2013 proběhlo v Brně natáčení textů k jednotlivým lekcím, kterého se zúčastnili rodilí mluvčí žijící v České republice. V krátké reportáži se natáčení věnoval Český rozhlas Brno a on-line časopis muni.cz.

Výhody portálu objasnil Marek Blahuš ve vysílání Českého rozhlasu Brno 20. června, kdy byl portál představen učitelům Centra jazykového vzdělávání MU. Informoval také o možnosti vyzkoušet si testovací verzi portálu. Dne 26. června 2013 proběhla v Berlíně tisková konference ke spuštění testovací verze portálu deutsch.info. Můžete si přečíst tiskovou zprávu (v němčině).

Ukázky obrázků z kurzu deutsch.info

Račte vstoupit

Zájemci mohou tedy již od 27. června na adrese deutsch.info brouzdat s jistou tolerancí  po novém bezplatném portálu pro výuku němčiny a hledat zde také užitečné informace a zajímavosti ze životě v německy mluvících zemích. Zatím zde najdete informace o projektu v 11 jazycích, tedy přesně v tolika, kolik jazykových mutací bude mít webový portál.

Po celou dobu projektu funguje stránka na Facebooku.

Pro učitele, studenty a seniory

Na přelom srpna a září se neuskuteční z vážných technických důvodů plánované  semináře pro učitele němčiny na středních školách, které jsme nabízeli již před prázdninami.  Omlouváme se všem zájemcům.  Místo toho chystáme:

Pátek 27. 9. 2013: Prezentace portálu deutsch.info  na Noci vědců  v Ateliéru jazyků CJV MU

Postupně budou s portálem seznámeni také studenti učitelství němčiny a v neposlední řadě také studenti Univerzity třetí věku, kteří si zde mohou procvičovat nejen němčinu, ale také práci s moderními komunikačními technologiemi.

Aktualizováno 3. prosince 2013.

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net