Centrum
jazykového vzdělávání MU

Publicita

Napsali o CJV

CJV v rozhlase a televizi

Vizuální styl a loga

 

Informační brožura o CJV

 

Kontakt pro média a veřejnost:  

Lucie Bohdalová

koordinátorka publicity

lucie.bohdalova@cjv.muni.cz

tel.: 549 49 3470

 

 

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net