Centrum
jazykového vzdělávání MU

Publicita

Napsali o CJV

CJV v rozhlase a televizi

Vizuální styl a loga

 

Informační brožura o CJV

 

Kontakt pro média a veřejnost:  

Pavel Šindelář

koordinátor publicity

pavel.sindelar@gmail.com

tel.: 549 494 409

 

 

 

Logo IMPACT Logo deutsch.info Logo mluvtecesky.net